E5 en E10 Benzine

Steeds meer tankstations in Europa stappen over E10-benzine als vervanger van Euro-loodvrij. In tegenstelling tot Euro-loodvrij is in deze benzine geen 5% maar 10% bio-ethanol vermengd. Dit is het eerste gevolg van de Europese RED-richtlijn, die onder andere in het kader van de duurzaamheid stelt dat in 2020 fossiele brandstoffen voor tenminste 20% moeten bestaan uit zogeheten ‘renewable fuels’. 

IN HET KORT
- E10 (Euro95) benzine is bij dagelijks gebruik niet direct schadelijk voor moderne voetruigen.
- Tank bijvoorkeur E5 (Euro98) benzine, of beter (V-Power e.d.)
- Rijdt u langer dan 2-3 weken niet: wegzetten met volle tank E5 (Euro98) en Tunap 974 toevoegen

IN DETAIL
Zoals Europees afgesproken heten brandstoffen als Euro95, Euro98 en Diesel nu E10, E5 en B7. Veel oudere motor en vele scooters met carburateurs kunnen niet goed tegen de E10-benzine.

Bio-ethanol tast de weekmakers in bijvoorbeeld keerringen en slangen aan. Het gevolg kan zijn dat het materiaal poreus wordt. Dat is de reden waarom er tot nu toe met een percentage tot 5% ethanol relatief weinig alcohol met benzine werd vermengd. De vuistregel daarbij is: des te hoger het aandeel alcohol, des te minder is de benzine geschikt voor ongemodificeerde en niet op het gebruik van ethanol ontwikkelde voertuigen.

In het blok zouden alle onbeschermde aluminium onderdelen, die met E10 benzine in contact komen, en brandstofgeleidende onderdelen als slangen, pompen, keerringen en inlaatkleppen uiteindelijk kunnen beschadigen. Bio-ethanol heeft een corroderende werking en daarom krijgen in het merendeel van nieuwe voertuigen de brandstofgeleidende onderdelen een Teflon coating.

Maar ook bezitters van nieuwere motoren en scooter moeten oppassen. Ethanol is namelijk hygroscopisch, wat betekent dat het water aantrekt. Eenmaal verzadigd, dan zal de ethanol zich van de benzine scheiden en onderin de tank verzamelen. Dat kan schade tot gevolg hebben, die ontstaat doordat pure ethanol veel heter ontbrandt, hogere toeren wil draaien en geen smering meer heeft. 

Voorkom problemen!
Bovenstaande zal overigens bij regelmatig rijden niet snel voorkomen. Staat de motor of scooter langere tijd stil (langer dan 3 weken), bijvoorbeeld voor de winter, dan is het wel raadzaam de machine met een volle tank weg te zetten. Bijvoorkeur mer Euro98 / E5 benzine. Daarnaast adviseren wij om StarTron Fuel Treathment toe te voegen (dit hebben wij altijd op voorraad). Dit enzym remt de vochtaantrekkende eigenschap van ethanol waarmee problemen worden voorkomen.

Bron: o.a. MotoPlus

Motoren  |  Brommers  |  Scooters 
© 2024 MOTORINI
STATIONSWEG 28 | KRUININGEN - YERSEKE | 4416 PJ | TEL: 0113 - 320014
privacy verklaring